Dla profesjonalistów

Edukacja

Europejskie Centrum Opieki Długoterminowej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych SA wraz ze Stowarzyszeniem „Dom Pod Słońcem” oferują Państwu profesjonalne szkolenia z zakresu nowoczesnych metod leczenia ran przewlekłych – organizowane w odpowiedzi na indywidualne potrzeby placówek.

 

 • „Leczenie ran przewlekłych w środowisku wilgotnym” – 1 dniowe szkolenia
 • „Leczenie ran przewlekłych” – 2 dniowy kurs dokształcający (opiniowany przez CKPPiP)

 

Naszą ofertę kierujemy do placówek świadczących opiekę długoterminową, hospicyjną, pomoc społeczną oraz instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia z pewnością przełoży się na wymierne korzyści dla Państwa placówki.


Korzyści dla Państwa placówki:

 • poszerzenie wiedzy personelu
 • szkolenie w państwa placówce lub we skazanym przez Państwa miejscu
 • ustalane warunki indywidualnie (koszt i termin)
 • możliwość płatności za szkolenie punktami Klubu Seni

 

Szkolenie - „Leczenie ran przewlekłych w środowisku wilgotnym”

Każde szkolenie może być realizowane w jednej z dwóch wersji czasowych:

Podstawowej 3-4 godzin dydaktycznych

Rozszerzonej 5-6 godzin dydaktycznych


Zakres tematyczny

 • Klasyfikacja ran
 • Fazy gojenia ran przewlekłych
 • Profilaktyka i leczenie odleżyn
 • Profilaktyka i leczenie zespołu stopy cukrzycowe
 • Leczenie owrzodzeń podudzi, owrzodzeń nowotworowych

 

Kurs dokształcający - „Leczenie ran przewlekłych”

Kurs dokształcający realizowany jest w ciągu 2 dni - 16 godzin dydaktycznych

Zakres tematyczny - moduły

I moduł 2 godz. - Podstawy leczenia ran

Cel modułu: Uaktualnienie wiedzy z podstaw leczenia ran – klasyfikacja ran, faz gojenia, procesu gojenia oraz skutecznych metod zapobiegania zakażeniom w opiece nad chorym z raną przewlekłą.

II moduł 8 godzin - Odleżyny

Cel modułu: Aktualizacja wiedzy z zakresu profilaktyki u chorego z ryzykiem powstania odleżyn oraz sposobów postępowania u chorego z odleżyną.

III moduł 6 godzin - Owrzodzenia podudzi, zespół stopy cukrzycowej

Cel modułu: Usystematyzowanie wiedzy z tematyki profilaktyki chorób układu żylnego oraz sposób postępowania z chorym z owrzodzeniem podudzi i zespołem stopy cukrzycowej.

 


AKTUALNIE ORGANIZOWANE:


Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję kursu dokształcającego dla pielęgniarek z zakresu „Leczenia ran przewlekłych”.


Tym razem gościć będziemy w Suwałkach w dniach 26-27 listopada 2013 r. oraz w Opolu w dniach 5-6 grudnia 2013 r.

Najważniejsze informacje:


· Czas trwania: 2 dni, 16 godzin dydaktycznych


· Miejsce szkolenia:  Suwałki- Sala Konferencyjna Hotelu SZYSZKO ul. Innowacyjna 3

                                    Opole - Sala   Konferencyjna Hotelu MERCURE ul. Krakowska 57-59

 

 - Prowadzący w Suwałkach mgr Joanna Szwedo

Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Specjalista - pielęgniarka opieki długoterminowej i hospicyjnej w Hospicjum Domowym Stacji Caritas w Olsztynie.


· Prowadzący w Opolu: mgr Małgorzata Jemioło

Praktyk - Specjalista Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej, Geriatrycznej. Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kolbuszowej

· Warunkiem udziału w kursie jest wypełnienie załączonej karty zgłoszeniowej i odesłanie jej do 18 listopada 2013 roku, na adres Biura

Szkolenia (pocztą, e-mailem lub faxem). Dane, o których wpisanie prosimy w  karcie zgłoszeniowej są niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu i tylko do takich celów będą wykorzystane.

· Koszt 99 zł

Koszt udziału w kursie obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiad pierwszego dnia szkolenia.  Nie obejmuje noclegu,


· Opłatę za kurs, należy przelać na konto 83 1090 1506 0000 0000 5008 4052

Wpisując imię i nazwiska uczestnika kursu.


· Kurs kończy się pisemnym testem, po zaliczeniu którego uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

· CKPiP – Decyzja Nr 41/10

 

Wszelkich informacji na temat współpracy udziela:
Pani Małgorzata Gregorczyk – Koordynator ds. kształcenia
(056) 612-35-83; kom 723 185 242
malgorzata.gregorczyk@tzmo.com.pl

Europejskie Centrum Opieki Długoterminowej od wielu lat uczestniczy w procesie edukacji osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia, cyklicznie organizując Międzynarodową Konferencję Opieki Długoterminowej oraz liczne szkolenia i kursy dokształcające dla kadry pielęgniarskiej.
Więcej informacji nt. naszej działalności znajdą Państwo na stronie www.ecod.tzmo.com.pl.


Refundacja dowiedz się więcej Gdzie kupić opatrunki specjalistyczne Dobierz opatrunek do rany
Stronę wspiera producent opatrunków Medisorb
Webdesign by 3xW